Organisatie

Samenstelling Bestuursorgaan

  • Leslie Ottoey: voorzitter, technisch directeur, penningmeester
  • Joram Barrez: secretaris
  • Jochen Cassiman
  • Khadija Rhioui
  • Tim Meert
  • Tom De Sutter

Aanspreekpersonen integriteit (API)

Onze vertrouwenspersoon, Jochen Cassiman, is opgeleid om met delicate situaties om te gaan. Hij behandelt alle gesprekken vertrouwelijk. Je kan hem gewoon aanspreken in de club. We streven naar een sportclub waar respect en integriteit centraal staan, en samen zorgen we voor een veilige omgeving waarin iedereen met plezier kan sporten.