Organisatie

Samenstelling Bestuursorgaan

  • Leslie Ottoey: voorzitter, technisch directeur, penningmeester
  • Joram Barrez: secretaris
  • Jochen Cassiman
  • Khadija Rhioui
  • Tim Meert
  • Tom De Sutter

Aanspreekpersonen integriteit (API)

Onze vertrouwenspersonen, Fien De Vos en Jochen Cassiman, zijn speciaal opgeleid om met delicate situaties om te gaan. Ze behandelen alle gesprekken vertrouwelijk. Je kunt ze gewoon aanspreken wanneer ze op de club zijn. We streven naar een sportclub waar respect en integriteit centraal staan, en samen zorgen we voor een veilige omgeving waarin iedereen met plezier kan sporten